วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลาพร้อมด้วย นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมให้การต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา ท่านใหม่