กิจกรรมดีๆ สำหรับสุดยอดนักอ่าน ^_____^
ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนยะลา ขอเชิญชวนนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมโครงการยอดนักอ่าน ประจำปี 2564