วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยคณะทีมงานศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่อำเภอยะหา จังหวัดยะลา จัดโครงการค้นหากลุ่มเป้าหมายเพื่อการจัดการเรียนรู้ ให้ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาโงยซิแน ครูกศน.ตำบลบาโงยซิแน บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวนทั้งสิ้น 27 คน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้