เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาให้การต้อนรับ ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมด้วยนายนำชัย กฤษณาสกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา โดยมี นายพิทยา  เพชรรักษ์ นายจรูญ พรหมสุข  และนายนพปฎล มุณีรัตน์ 
เป็นคณะกรรมการสรรหาวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา

ภาพเพิ่มเติม