เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานการประชุมเรื่องการบริหารงบประมาณโครงการไตรมาสที่ 4 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และผู้รับผิดชอบโครงการทุกท่าน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา

ติดตามเพจข่าวสารเพจวชช.ยะลา