วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการ #วิทยาลัยชุมชนยะลาเเละคณะร่วมโครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า)เคลื่อนที่จังหวัดยะลา “โชว์ ช๊อป ชิม ช่วย” ณ โรงเรียนกาบังพิทยาคม อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม facebook.