วันที่ 12 กันยายน 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่ประชาชนชาวยะลาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยนายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาพร้อมด้วย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้ร่วมกันแบ่งปันน้ำใจ แบ่งปันความสุข เล็กๆ ของชาว วชช.ยะลา แจกข้าวมันไก่ เบตง จำนวน 200 กล่อง น้ำดื่มจากการสนับสนุนของ หจก.ยะลา ย่งฮวด 200 ขวด พร้อมสายคล้องแมส จำนวน 200 ชิ้น จากฝีมือนักศึกษา วชช.ยะลา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ ในช่วงโควิด-19 ที่บริเวณหน้า วิทยาลัยชุมชนยะลา

อ่านเพิ่ม