วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาศักยภาพระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยนายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลาเป็นประธานพิธีเปิด ณ. หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา จ.ยะลา

อ่านเพิ่มเติม facebook.