เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมคณะทำงานวิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มผ้ามัดย้อมดีโกตา ส่งเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ร่วมกับOKMD สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) Office of Knowledge Management and Development (Public Organization) ณ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม