วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมกับผู้ปฏิบัติงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จัดหลักสูตรขนมปังอบกรอบ โดยมีกลุ่มอาชีพทำขนมปังอบกรอบซึ่งเป็นประชาชนในพื้น ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 15 คน ณ อาคารอเนกประสงค์สภาตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
โดยมีนางเนตรศิยา ศรีตุลาการ เป็นวิทยากรฝึกอบรมในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ได้นำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ต่อไปในอนาคต