วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาและข้าราชการ พนักงานราชการวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยปฏิบัติหารส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จังหวัดยะลา ครั้งที่ 5/2564 ประชุมทางไกลผ่าน Google Meet ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา
อ่านเพิ่มเติม