วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการและตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา,วิทยาลัยชุมชนสงขลา,วิทยาลัยชุมชนสตูล,วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมกับประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมทำความดี สร้างความสุข สู่ชายแดนใต้ ประสานงานร่วม โดยสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต) ส่วนหน้า และเครือข่ายเสริมสร้างการมีส่วนร่วมฯ นำโดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และหัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานในพิธี และมอบต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่10 ให้กับส่วนราชการนำไปปลูกเพื่อแสดงความจงรักภักดีในฐานะพสกนิกรโดยพร้อมเพรียงกัน

อ่านเพิ่มเติม facebook.