วิทยาลัยชุมชนยะลา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ผ่านทางลิงค์ดังแนบ