วันที่ 11 เมษายน 2565 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมพิธีรดน้ำขอพร นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 ณ ห้องโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา เพื่อสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ภาพเพิ่มเติม