ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2

กดลิ้งค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/file/d/1LZoibyFLVDR0YeVZFIl7rxTv1kSo25dV/view?usp=sharing

 

ดูจากเพจ Facebook กดลิ้งด้านล่าง

 

https://www.facebook.com/yalacc/posts/3847272755496846