วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมอภิปรายหลักสูตรช่างศิลปหัตถกรรมกริชรามันห์จังหวัดยะลา ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรช่างศิลปหัตถกรรมกริชรามันห์จังหวัดยะลา โดยมีนายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายตีพะลี อะตะบู ครูช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2555 (ประเภทกริช) นายสมาน โดซอมิ นายกูมะ ดาตู นายอาดาฮา ดะอุแม และนายมะไซมิง นิรบี ผู้ร่วมวิพากษ์หลักสูตรช่างศิลปหัตถกรรมกริชรามันห์จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา

อ่านเพิ่มเติม 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม