วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาเป็นประธานในการประชุมกิจกรรมย่อยที่ 2 วิพากษ์ ปรับปรุง หลักสูตรช่างศิลปหัตถกรรมกริชรามันห์จังหวัดยะลา ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรช่างศิลปหัตถกรรมกริชรามันห์จังหวัดยะลา พร้อมด้วย ผศ.วิจิตร ศรีสุวิทธานนท์ นายพิชัย แก้วขาว นายบุญเลิศ จันทระ นายตีพะลี อะตะบู นายอับดุลฮันนาน มาหะมะ และคณะทำงานวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา 

อ่านเพิ่มเติม