วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมฝึกอบรมการประกอบอาหาร ขนมและเครื่องดื่ม (การทำโรตีชาชัก) รุ่นที่ 7/2565 ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลุ่มเยาวชนและชาวบ้านในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรม จำนวน 20 คน ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2565 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่1 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
โดยหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะความรู้ในการทำชาชัก และการทำโรตี ซึ่งทั้งคู่เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีช่องทางในการจัดจำหน่ายหลากหลายและยังเป็นอาชีพที่ยังสามารถต่อยอดได้ในรูปแบบต่างๆเพื่อสร้างมูลค่าให้ตัวโรตีหรือชาชักให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการนำชาชักบรรจุขวดขายตามร้านค้าหรือการเปิดร้านขายตามสถานที่ต่าง ๆ โดยการสร้างจุดเด่นในการนำชามาชักโชว์เพื่อเรียกลูกค้าและยังเป็นการสร้างอัตลักษณ์ของตัวสินค้า ส่วนโรตีก็สามารถนำมาต่อยอดเป็นโรตีกึ่งสำเร็จรูปนำไปจัดจำหน่ายตามทางช่องทางทางออนไลน์เพื่อขยายตลาดได้
เมื่อจบหลักสูตรดังกล่าวแล้วผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปต่อยอด สร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวต่อได้ต่อไปในอนาคตได้ทันที

อ่านเพิ่มเติม