กำหนดการ พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนยะลาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2564
โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร
ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
📣 นักศึกษาคนใดประสงค์ขอเข้ารับพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร เพิ่มเติมติดต่อได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา