วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยคณะทำวิจัย วิทยาลัยชุมชนยะลาและคณะผู้ตรวจเยี่ยมจากทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมและรับฟังข้อมูลการดำเนินงานวิจัยโครงการการพัฒนา หลักสูตรศิลปหัตถกรรมกริชรามันห์จังหวัดยะลา ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลตะโล๊ะหะลอ ตำบลตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และเยี่ยมชมรับฟังข้อมูลการดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับไก่เบตง ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา

ภาพเพิ่มเติม