วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยนางสาวสุนทรีพรรณ กำปั่นทอง ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยชุมชนยะลา คณาจารย์ คณะเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่และนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกิจกรรมปกครองจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้โครงการส่งเสริมนักศึกษามีจิตอาสาเพื่อพัฒนาบ้านเรา 

ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการทำกิจกรรม ปลูกต้นไม้ ณ พื้นที่ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ณ มัสยิดมัสรอห์อาตูร์ญันนะห์ หมู่ 5 บ้านซะเมาะ ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการฟื้นฟู ปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม

ภาพเพิ่มเติม