📣 วิทยาลัยชุมชนยะลา เปิดรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น “หลักสูตรขนมโดนัทสอดไส้ผลไม้พื้นถิ่น” จำนวน 12 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/2565
ค่าสมัคร 130 บาท รับ จำนวน 20 คนเท่านั้น !!! 🍪 เริ่มเรียนวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์การเรียนเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (เต็มแล้วจะปิดรับทันที)

📲 วิธีการสมัครง่ายๆ เพียงแค่สแกนคิวอาร์โค้ด หรือ คลิ๊กสมัคร 

☎ สอบถามเพิ่มเติม งานหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (หลักสูตรระยะสั้น) ศูนย์วิจัยฯ ชั้น 2 อาคารสำนักงาน วิทยาลัยชุมชนยะลา โทร 064-474-4704 อ.โน้ต

เส้นทางการเดินทาง

#หลักสูตรระยะสั้นวิทยาลัยชุมชนยะลา #หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนม #สูตรระยะสั้นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก #เรียนวิทยาลัยชุมชนยะลา