วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงประเพณีหล่อเทียนให้คงอยู่คู่พุทธศาสนาสืบต่อไป ณ สนามศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ภาพเพิ่มเติม