ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขัน งานเบิกฟ้า วชช.ยะลา “พหุวัฒนธรรม ชุมชนเข้มแข็ง เชื่อมสันติสุขชายแดนใต้” โดยมีกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ดังนี้
1.ประกวดการขับร้องอานาซีด ประเภทชายชายและหญิง (ประชาชนทั่วไป)
2.การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 3.การประกวดร้องเพลงไทยสากล
4.การแข่งขันการทำอาหาร – หวานพื้นถิ่น (ประชาชนทั่วไป) รายละเอียดและใบสมัครสมัคร https://drive.google.com/.../1Lnsb7sssHfDKmPegTeTML0H9EbG...
5.การประกวดแดนเซอร์ประกอบเพลงไทยลูกทุ่ง รายละเอียดและใบสมัคร https://drive.google.com/.../1jj_7tnyjR5d7iHTRE...
6.การประกวด Ycc Cover Dance 2022 (ประชาชนทั่วไป)
รายละเอียดและใบสมัคร https://drive.google.com/.../1t8NroncdB1q2xa34Fm20F9HShFq...
................................................................ ................................................................ 📮
7.การประกวด “Ycc Smart Boy & Smart Girl 2022” #สามารถติดตามรายละเอียด เกณฑ์การสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม ได้เร็วๆนี้ ................................................................ ................................................................ 📆
#สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ยกเว้น การแข่งขันการทำอาหาร / สมัครได้ที่วิทยาลัยชุมชนยะลา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา