วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเบิกฟ้า วชช.ยะลา พหุวัฒนธรรม นำสันติสุข วิถีชีวิตชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา คณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา คณาจารย์วิทยาลัยชุมชนยะลา นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมจำนวนมาก

นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา กล่าวว่าสืบเนื่องจากความก้าวหน้าและวิวัฒนาการ การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนยะลา ตลอดมา มหกรรมเบิกฟ้า วชช.ยะลา พหุวัฒนธรรม นำสันติสุข วิถีชีวิตชายแดนใต้ เป็นงานหนึ่งที่ตอบสนองสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะเป็นการนำผลการจัดการศึกษาทั้งหลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรพัฒนาทักษะ โดยการนำเสนอในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การแข่งขันทักษะ การแสดงบนเวที ซึ่งสิ่งที่นำมาเสนอผลงานในครั้งนี้เป็นผลผลิตจากนักศึกษา ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางอาชีพ โดยได้รับร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน กิจกรรมในครั้งนี้จัดว่าเป็นการแสดงศักยภาพในการพัฒนาการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาเป็นอย่างมาก
สำหรับการจัดงานเบิกฟ้า วชช.ยะลา พหุวัฒนธรรม นำสันติสุข วิถีชีวิตชายแดนใต้ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแข่งขันทำอาหารคาว-หวาน การประกวดขับร้องอานาซีดชายและหญิง การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง / ไทยสากล การประกวด Ycc Smart Boy & Smart Girl 2022 การประกวด Ycc Cover Dance 2022 การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา และการแสดงผลงานหลักสูตรพัฒนาอาชีพต่าง เป็นต้น