วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 (ณ ห้องโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา) นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการต้นกล้าพันธุ์ใหม่ ตอนต้นแบบพันธุ์ดี โดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วยนายมูฮัมหมัดนาเซร์ สูหลง นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลบุคคลต้นแบบดีเด่นตำบลเกาะจันด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน เป็นผู้ตัดสินการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงแชมป์ประเทศไทย และเป็นผู้ฝึกซ้อมกีฬาปันจักสีลัตชิง ให้แก่รุ่นน้องวิทยาลัยชุมชนยะลา จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท : คู่ปันจักลีลา ในการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 และการแข่งขันสิละสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานมหกรรมวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม สองทศวรรษ วิทยาลัยชุมชนภาคใต้