วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้มอบหมายให้คณะทำงานกลุ่มงานทำนุศิลปวัฒนธรรม ดำเนินการคืนข้อมูลกลับเข้าพื้นที่ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา " ปราชญ์ ผู้สืบสานอนุรักษณ์อัตลักษณ์แหวนประดับอัญมณีวิถีมลายูพื้นถิ่น โกตาบารู" ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นงานศิลป์พื้นบ้าน สู่แหล่งเรียนรู้และยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์วิถีชุมชน รับมอบโดยนายมาหะมะรอยี แวหะมะ นายกเทศมนตรีตำบลโกตาบารู ณ เทศบาลตำบลโกตาบารู พร้อมส่งมอบให้กับปราชญ์ด้านหัตถศิลป์การทำแหวนประดับในพื้นที่ ที่เหลือในพื้นที่ เพียง 5 ท่าน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป 
ภาพเพิ่มเติม