วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ รองผู้อำนวการศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต นายธวัชชัย สุนทรนนท์ หัวหน้าสาขาสาธารณสุขชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลา และคณะทำงานวิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่ประสานติดต่อตัวแทนชุมชนในพื้นที่ตำบลโกตาบารู ประกอบด้วยกลุ่มมัดย้อมดีโกตา และกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลโกตาบารู เพื่อเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางดำเนินงานโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เพื่อการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2567” ในระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2565 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร
ภาพเพิ่มเติม