วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 และทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา