ประชาสัมพันธ์

              ขอแจ้งรายละเอียด กีฬาสี สานสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 12 โดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสตรียะลา อ.เมือง จ.ยะลา เวลา 07.00 น. นักศึกษาทุกสีตั้งแถวพาเหรดหน้าวิทยาลัยชุมชนยะลา​