ประชาสัมพันธ์

นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 สามารถใช้งานระบบบริการการศึกษาผ่านลิงค์ต่อไปนี้

http://register.bcca.go.th  หรือ คลิก  ผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนยะลา

 

เพื่อใช้ในการลงทะเบียนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เริ่มใช้งานได้ตามปกติในวันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เนื่องจากในวันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561 ยังไม่สามารถเปิดการใช้งานระบบการลงทะเบียนได้ เนื่องจากตรวจสอบพบข้อผิดพลาด ทำให้ผู้ดูแลระบบต้องทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนเปิดใช้งานได้ตามปกติ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้