เมื่อวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2561 นางสาวชื่นชีวัน บุญทัน ครู คศ.2 และ นายธีรศักดิ์ เพ็งมูซอ ครู คศ.1 วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้เข้าร่วมอบรมเข้ม “ตลาดออนไลน์”เพื่อสร้างวิทยากรแกนนำรองรับหลักสูตรด้านธุรกิจออนไลน์ โดยมีอาจารย์วรกัญญา สิริเดช หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการอบรมครั้งนี้

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.