วันที่ 24 กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริการจัดการขยะ กิจกรรม ศึกษาดูงานแห่งต้นแบบในการบริหารจัดการขยะ ณ ห้องประชุมเพชรพลอย ห้างสรรพสินค้าสยามนครินทร์ และ บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด(มหาชน)

 

 

 

 

        วันที่ 24 กันยายน 2561 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และบุคลากร วิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2561 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.

 

       วันที่ 18 กันยายน 2561 นายพล เสาะสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมโครงการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถปฏิบัติงานวิทยาลัยชุมชน และงานร้อยใจ ผูกพัน สถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ จ.นครราชสีมา

 

 

 

          วันที่ 21 กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดโครงการ การจัดการความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ "เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer" ให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำพะยา,ตำบลพร่อน เเละตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ กรรมการผู้เเทนสภา วิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งนายธำรงศักดิ์ ชุมนุมมณี Smart Farmer ประจำจังหวัดยะลา เเละนายอาบีดีน มนูญทวี สภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการรวางเเผนเเละวิเคราะห์ศักยภาพ Smart Farmer ต้นเเเบบ ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมโครงการ ณ โรงเเรมยะลาเเกรนพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.

       เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกับ เทศบาลโกตาบารู จัดกิจกรรม โครงการทำนุงบำรุงศิลปวัฒนธรรม (โครงการ “เผยแพร่ความรู้ สร้างความตระหนัก และร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม”) ณ เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

      โดยได้รับเกียรติจากนายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้เเทนพิเศษของรัฐบาลในการเเก้ไขปัญหาชายเเดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดพิธีและบรรยายพิเศษ เรื่อง“วัฒนธรรมกับสันติสุข” และมีนายอำเภอรามัน , นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโกตาบารู , นายต่วนอับดุลเล๊าะ ดาโอ๊ะมูลียอ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดยะลา , คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา , ผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนยะลา และหน่วยงานราชการในอำเภอรามัน ร่วมเปิดงาน

        การจัดงานในครั้งนี้ มีขบวนพาเหรดแห่วัฒนธรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก สภ.โกตาบารู , ทพ.4111 , อาสาสมัครรักษาดินแดน , กลุ่มแม่บ้าน และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา

      

     

      ภายในงานมีการจัดสาธิตการแสดงวัฒนธรรม อาทิ “ตารีอีนา” “ซีละ” การเชิดหนังตะลุง” “อัลนาซีต” “ดิเกฮูลู” และ “รำกริช” พร้อมทั้งมีการเสวนาด้านวัฒนธรรม เรื่อง “วัฒนธรรมเสริมสร้างสังคมสันติสุข” และยังมีการจัดบูธนิทรรศการสืบสาน ส่งเสริมทำนุบำรุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                                            ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนตำบลโกตาบารู ศิษย์เก่า นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา และสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม facebook.