เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ณ หอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

 

 

 

ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ จ้างเหมาบริการวิทยาลัยชุมชนยะลา

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#วิทยาลัยชุมชนยะลา

#สถาบันวิทยาลัยชุมชน

#คณะกรรมการการอุดมศึกษา

#กระทรวงศึกษาธิการ

วิทยาลัยชุมชนยะลาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่2 เข้าเรียนในหลักสูตรอนุปริญญา พิเศษเปิดโอกาสให้ผู้พิการเรียนฟรี!!!
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22-28 เมษายน 2562 โดยเปิดรับสมัครนักศึกษา 6 หลักสูตรดังนี้ การศึกษาปฐมวัย การปกครองท้องถิ่น การพัฒนาชุมชน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีการเกษตร และอิสลามศึกษา
 
รับจำนวนจำกัดเท่านั้น!!!
 
22-28 เมษายน 2562 เลือกสมัครเรียนได้ที่วิทยาลัยชุมชนยะลา
 
*สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สามารถสมัครได้ที่
- ศูนย์อำเภอเบตง
- ศูนย์อำเภอรามัน
- ศูนย์อำเภอยะหา
 
(หากสนใจสาขาอืนๆต้องมาสมัครที่วิทยาลัยชุมชนยะลาเท่านั้น)
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 073-216-646-7 หรือทางเพจวิทยาลัยชุมชนยะลา 
 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา

 

วิทยาลัยชุมชนยะลา รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่ง ผู้ประสานงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
1.อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี
2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
3.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office เป็นอย่างดี
4.มีความสามารถในการติดต่อประสารงาน
5.สามารถจัดทำหนังสือราชการภายในและภายนอกได้
6.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
7. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และละเอียดรอบคอม

รับสมัคร 23-25 เมษายน 2562 
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ชั้น3 อาคารสำนักงานวิทยาลัยชุมชนยะลา ในวันเวลาราชการ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 073-216-646-7 หรือ www.yccs.ac.th และทางเพจวิทยาลัยชุมชนยะลา

https://drive.google.com/…/1UzJtD-B1DCzJmkPvG3dbpWEJW…/view…