เมื่อวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2561 นางสาวชื่นชีวัน บุญทัน ครู คศ.2 และ นายธีรศักดิ์ เพ็งมูซอ ครู คศ.1 วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้เข้าร่วมอบรมเข้ม “ตลาดออนไลน์”เพื่อสร้างวิทยากรแกนนำรองรับหลักสูตรด้านธุรกิจออนไลน์ โดยมีอาจารย์วรกัญญา สิริเดช หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการอบรมครั้งนี้

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.

     วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดอบรมหลักสูตรด้านอาชีพ (ระยะสั้น) หลักสูตรการจัดดอกไม้ รุ่นที่ 2/2561 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 31 คน เรียนระหว่างวันที่ 4-26 สิงหาคม 2561

 

  ประชาสัมพันธ์

นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 สามารถใช้งานระบบบริการการศึกษาผ่านลิงค์ต่อไปนี้

http://register.bcca.go.th  หรือ คลิก  ผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนยะลา

 

เพื่อใช้ในการลงทะเบียนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เริ่มใช้งานได้ตามปกติในวันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เนื่องจากในวันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561 ยังไม่สามารถเปิดการใช้งานระบบการลงทะเบียนได้ เนื่องจากตรวจสอบพบข้อผิดพลาด ทำให้ผู้ดูแลระบบต้องทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนเปิดใช้งานได้ตามปกติ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้


 

        วันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2561 นางซูไฮลา ลือธีลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และ นางสุภามาศ เพชรรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ พร้อมด้วยบุคลาการวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาหลักสูตรด้วยเทคนิค DACUM ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

 

 

ประชาสัมพันธ์

              ขอแจ้งรายละเอียด กีฬาสี สานสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 12 โดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสตรียะลา อ.เมือง จ.ยะลา เวลา 07.00 น. นักศึกษาทุกสีตั้งแถวพาเหรดหน้าวิทยาลัยชุมชนยะลา​