ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะจ้างเหมาบริการ วิทยาลัยชุมชนยะลา
และทางวิทยาลัยชุมชนยะลาได้กำหนดสอบคัดเลือกในวันเสาร์ ที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานวิทยาลัยชุมชนยะลา
หมายเหตู การสมัครจ้างเหมาบริการในครั้งนี้ มีผู้สมัครขอยกเลิกจำนวน 2 ราย จึงทำให้ประกาศล่าช้ากว่าที่กำหนด จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

คลิกเพื่อดาว์โหลดประกาศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 18 อัตรา ได้แก่ นักวิชาการศึกษา จำนวน 9 อัตรา นักวิชาการวัดและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา นักวิชาการพัสดุ จำนวน 4 อัตรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 มิถุนายน 2561 ที่ : https://bcca.thaijobjob.com/ หรือผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.bcca.go.th หัวข้อ ประกาศรับสมัคร สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 2800091 – 6 ต่อ 4036 – 4040 และวิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครฯ ได้ที่ http://www.bcca.go.th/uploads/file/JOB24052561.pdf
กรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ : https://bcca.thaijobjob.com/

 

ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการ ด้วยวิทยาลัยชุมชนยะลาจะดำเนินการรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน 8 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยชุมชนยะลา ตั้งแต่วันที่ 26-28 มิถุนายน 2561  ซึ่งท่านติดตามผ่านเฟสบุ๊ควิทยาลัยชุมชนยะลาสามารถดาว์โหลดประกาศรายชื่อและกำหนดการได้ตามลิ้งค์นี้