ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะจ้างเหมาบริการ วิทยาลัยชุมชนยะลา
และทางวิทยาลัยชุมชนยะลาได้กำหนดสอบคัดเลือกในวันเสาร์ ที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานวิทยาลัยชุมชนยะลา
หมายเหตู การสมัครจ้างเหมาบริการในครั้งนี้ มีผู้สมัครขอยกเลิกจำนวน 2 ราย จึงทำให้ประกาศล่าช้ากว่าที่กำหนด จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

คลิกเพื่อดาว์โหลดประกาศ