วิทยาลัยชุมชนยะลาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2561  และรายงานตัวระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา ซึ่งท่านสามารถดาว์โหลดประกาศรายชื่อและกำหนดการได้ตามลิ้งค์นี้