มาแล้ว!!!!!! เปิดรับสมัคร........
วิทยาลัยชุมชนยะลาเปิดรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ (ระยะสั้น) ประจำปี 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2561

*รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

คลิกเพื่อดาว์โหลดประกาศ

facebook