ข่าว วิทยาลัยชุมชนยะลา
ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนยะลา...
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป) รุ่นที่34...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ จ้างเหมาบริการวิทยาลัยชุมชนยะลา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์...
ตารางแสดงห้องเรียนระดับอนุปริญญา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา
แบบทดสอบก่อนอบรบระบบ...
ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาชั้นปีที่ 2 แจ้งรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่2/2561 รายละเอียดด้านล่างครับ...
ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาชั้นปีที่ 1 แจ้งรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่2/2561...
#วิทยาลัยชุมชนยะลา คว้า 10 เหรียญทองขึ้นแท่นอันดับหนึ่ง การแข่งขันมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ วิทยาลัยชุมชน7 จังหวัดภาคใต้...
ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา เรื่องรับสมัครจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ณ...
วันที่ 19 - 20 มกราคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ครู บุคลากร...
วิทยาลัยชุมชนยะลาเปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 8 หลักสูตร ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 21 มีนาคม 2562...
กำหนดการและแผนผังงาน "เบิกฟ้า วชช.ยะลา ครั้งที่ 7 ตลาดวิชาประชาชน ชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้" ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม...
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว...
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี...
ประกาศ วิทยาลัยชุมชนยะลา
คลิปข่าว