ข่าว วิทยาลัยชุมชนยะลา
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี...
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดอบรมหลักสูตรการการตัดเย็บเสื้อผ้าขั้นพื้นฐาน เสริมทักษะตัดเย็บเสื้อผ้า...
วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นชาชักลีลา สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 28 คน...
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาให้การต้อนรับ ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน...
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ นางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม...
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา...
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา...
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์อาหารพื้นเมืองและเบเกอรี่เพื่อพัฒนาอาชีพ :...
To… นักศึกษา วชช.ยะลา ทุกคนกับการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าห้องสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2563...
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา...
🎉ข่าวดี!!! สำหรับนักศึกษาที่พลาดโอกาสในรอบแรก วิทยาลัยชุมชนยะลาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญาปีการศึกษา 2564...
ประกาศ วิทยาลัยชุมชนยะลา
ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอาคารสำนักงาน 2 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --------------------------------------------------------------------------------------------------------
คลิปข่าว