ข่าว วิทยาลัยชุมชนยะลา
วันที่ 15 กันยายน 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (การปลูกพืชเศรษฐกิจในโรงเรือนอัจฉริยะ)...
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ...
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดอบรมหลักสูตรขนมหวานในร้านคาเฟ่ต์ (Dessert in Café) ด้วยกระบวนการดาคัม...
เมื่อวันที่ 10 – 11 กันยายน 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนภาคใต้ “บานอเกมส์” ณ...
วันที่ 22 กันยายน 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมประชุมพิจารณาลงนาม...
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ นางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ...
วันที่ 24 กันยายน 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางลักขณา ญาณภาพ...
วันที่ 24 กันยายน 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ นางสาวมิสรอ จูมะ (ผู้รับผิดชอบโครงการ)...
ประกาศ วิทยาลัยชุมชนยะลา
ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอาคารสำนักงาน 2 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --------------------------------------------------------------------------------------------------------
คลิปข่าว