ข่าว วิทยาลัยชุมชนยะลา
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์ กรรมการสภา บุคลากร วิทยาลัยชุมชนยะลา เครือข่ายข้าราชการครู และบุคลากร...
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นางสาวธนพัชร แก้วปฏิมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเเละการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เเละคณะบุคลากร...
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลา...
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดอบรม หลักสูตรด้านอาชีพ (ระยะสั้น) หลักสูตรการจัดดอกไม้ รุ่นที่ 2/2561 ณ...
วันที่ 5 - 6 เจ้าหน้าที่สื่องานประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยชุมชนยะลา...
วันที่ 4 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดกิจกรรม จิตอาสา พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ อบรมและสาธิต การเกษตร ณ...
เมื่อวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2561 นางสาวชื่นชีวัน บุญทัน ครู คศ.2 และ นายธีรศักดิ์ เพ็งมูซอ ครู คศ.1 วิทยาลัยชุมชนยะลา...
วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดอบรมหลักสูตรด้านอาชีพ (ระยะสั้น) หลักสูตรการจัดดอกไม้ รุ่นที่ 2/2561 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 31 คน...
วันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2561 นางซูไฮลา ลือธีลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และ นางสุภามาศ เพชรรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ...
ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 สามารถใช้งานระบบบริการการศึกษาผ่านลิงค์ต่อไปนี้...
ประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งรายละเอียด กีฬาสี สานสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 12 โดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2561...
คลิปข่าว