ข่าว วิทยาลัยชุมชนยะลา
วิทยาลัยชุมชนยะลาลงพื้นที่จับมือกับเทศบาลตำบลโกตาบารูส่งเสริมความเข้มแข็งในลักษณะเชิงพื้นที่ ( Area based) เมื่อวันที่ 23...
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมพิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
วันที่ 26 เมษายน 2562 นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน...
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้าย...
ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ จ้างเหมาบริการวิทยาลัยชุมชนยะลา...
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา
วิทยาลัยชุมชนยะลาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่2 เข้าเรียนในหลักสูตรอนุปริญญา พิเศษเปิดโอกาสให้ผู้พิการเรียนฟรี!!!...
วิทยาลัยชุมชนยะลา รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่ง ผู้ประสานงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1.อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี...
กฟผ.ขอเชิญนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่น 11 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน...
วันที่ 3 เมษายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี...
วันที่ 3 เมษายน 2562 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธ์...
วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายอารี ดิเรกกิจและนายสมคิด ธรรมฤกษ์ฤทธิ์...
ประกาศ วิทยาลัยชุมชนยะลา
คลิปข่าว