ข่าว วิทยาลัยชุมชนยะลา
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา
วิทยาลัยชุมชนยะลาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่2 เข้าเรียนในหลักสูตรอนุปริญญา พิเศษเปิดโอกาสให้ผู้พิการเรียนฟรี!!!...
วิทยาลัยชุมชนยะลา รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่ง ผู้ประสานงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1.อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี...
กฟผ.ขอเชิญนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่น 11 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน...
วันที่ 3 เมษายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี...
วันที่ 3 เมษายน 2562 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธ์...
วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายอารี ดิเรกกิจและนายสมคิด ธรรมฤกษ์ฤทธิ์...
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ในการประชุมครั้งที่...
ด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ได้ว่างลง ๒ ตำแหน่ง สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนปรับพื้นฐาน หลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2562...
รายละเอียดตามหนังสือด้านล่างครับ #วิทยาลัยชุมชนยะลา #สถาบันวิทยาลัยชุมชน #สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา #กระทรวงศึกษาธิการ
รายละเอียดตามหนังสือด้านล่างครับ #วิทยาลัยชุมชนยะลา #สถาบันวิทยาลัยชุมชน #สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา #กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนยะลา...
ประกาศ วิทยาลัยชุมชนยะลา
คลิปข่าว