ข่าว วิทยาลัยชุมชนยะลา
วันที่ 30 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี...
COVID-19 อันตรายกว่าที่คิด!!! โรคนี้ได้ถูกประกาศให้เป็น.. โรคติดต่อร้ายแรงอันดับที่ 14 ของไทย >o<....
วันที่ 18 มีนาคม 2563 วิทยาลัยชุมชนยะลา ทำความสะอาดภายในสำนักงาน ห้องประชุมและบริเวณพื้นที่ทำงาน...
วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาพร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา...
วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา...
วิทยาลัยชุมชนยะลาเปิดรับสม ัครผู้ที่สนใจหลักสูตรวิชาช ีพระยะสั้น ประจำเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2563 จำนวน 4 หลักสูตร...
วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยนางสาวศศิกาญจน์...
วันที่ 16 มีนาคม 2563 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมนำปิ่นโต และปัจจัย ทำบุญถวายพระในวันธรรมสวนะ (วันพระ)...
วันที่ 17 มีนาคม 2563 ห้องประชุมรวงผึ้ง วิทยาลัยชุมชนยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา...
วันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติ และมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนยะลา ปีการศึกษา2563...
ประกาศ วิทยาลัยชุมชนยะลา
ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอาคารสำนักงาน 2 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --------------------------------------------------------------------------------------------------------
คลิปข่าว