วันที่ 23 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมฝึกอบรมงานศิลปหัตถกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ) รุ่นที่ 7/2565 ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนในพื้นที่ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวน 15 คน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้โกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการสร้างอาชีพจากทรัพยากรธรรมชาติจากชุมชน และสืบทอดความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่ต่อไป

ภาพเพิ่มเติม


 

 

 

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ข้าราชการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom) ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา
ภาพเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยนางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ข้าราชการครู พนักงานราชการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมประชุม เพื่อเร่งรัดติดตามแผนและโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา

ภาพเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยผศ.สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ข้าราชการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสตรียะลา “บงกชเกมส์ 65” ณ โรงเรียนสตรียะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

ภาพเพิ่มเติม 

 

 

 

 

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการเก็บขยะแยกแลกใจ
ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สามารถ สาและ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการเก็บขยะแยกแลกใจ โดยมีนางสาวสุนทรีพรรณ กำปั่นทอง ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยชุมชนยะลา (ผู้รับผิดชอบโครงการ) และนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมโลกเหลืองวิทยาลัยชุมชนยะลา และสวนขวัญเมือง (พรุบาโกย) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
โดยภายในการอบรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “แยกยังไงให้ ถูกต้อง” บรรยายโดยนางสาวนวรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง ปลัดเทศบาลตำบลยุโป (วิทยากรด้านการจัดการขยะ) และลงพื้นที่จัดเก็บขยะในชุมชน
ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเรียนรู้และรับมือกับขยะที่เกิดขึ้นในจำนวนมาก อย่างถูกวิธี สามารถนำขยะที่แยกแล้วมาสร้างประโยชน์ได้ โดยการนำมาหมุนเวียนเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นการประหยัดทรัพยากรและสร้างมูลค่าขยะให้เป็นรายได้ ทำให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะในครัวเรือนและป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะในอนาคตต่อไป

ภาพเพิ่มเติม