วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานในประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 4  พุทธศักราช 2564 โดยมี ผ.ศ.วิจิตร ศรีสุวิทธานนท์ นางสาวสุวิมล อิสระธนาชัยกุล นางอัญชลี พงศ์เกษตร นายทะนงกิจ โชติมณี นางลักขณา ญาณภาพ อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผศ.สนธยา พลศรี เลขานุการอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวหนึ่งฤทัย จิตคงสง ครูผู้ช่วย วิทยาลัยชุมชนยะลา และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมในครั้งนี้

ภาพถ่ายเพิ่มเติมเพจวิทยาลัยชุมชนยะลา

 

 

 

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์อาหารพื้นเมืองและเบเกอรี่เพื่อพัฒนาอาชีพ : ไข่เค็มสมุนไพร ซึ่งได้รับเกียรติจากนายประสิทธิ์ ทองใส ปราชญ์เกษตรเมืองยะลาเป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมีตัวแทนจากกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลโกตาบารู จำนวน 15 คนเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ตลอดการอบรมจะมีคณะทีมงานศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลาค่อยดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดหลักสูตร
สำหรับการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถแปรรูปไข่เค็ม ให้มีความแปลกใหม่และแตกต่างไปจากเดิมด้วยสมุนไพรที่มีในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับไข่เค็มโดยสมุนไพรที่มีอยู่ใกล้บ้านทำให้มีรสชาติอร่อยและแตกต่าง สามารถทำทานเองที่บ้านและต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้ต่อไปในอนาคต
โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา

อ่านเพิ่มเติม
 
 
บรรยากาศวันแรกของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยชุมชนยะลา หลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก หลังจากที่พลาดโอกาสในรอบแรกไป
ทั้งนี้วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะรับการบริการและใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือทุกครั้งที่มีการสัมผัส เพื่อสร้างความมั่นใจ และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
 
 
 
 
 
 
 
To… นักศึกษา วชช.ยะลา ทุกคนกับการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าห้องสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2563
1.แต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบการแต่งกายของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา
2. นักศึกษามาถึงห้องสอบก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที เนื่องจากต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสอบ
3.เตรียมบัตรนักศึกษา/ประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้(มีรูปถ่าย)
4.เตรียมดินสอ 2B ปากกา ยางลบและอุปกรณ์อื่นๆให้พร้อม
 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องความก้าวหน้าการทำตำบลโปรไฟล์ รอบ 2 และผลการเก็บข้อมูล CBD โดยมีข้าราชการและพนักงานราชการที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าวเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting

อ่านเพิ่มเติม