🎉ข่าวดี!!! สำหรับนักศึกษาที่พลาดโอกาสในรอบแรก วิทยาลัยชุมชนยะลาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญาปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 จบ ม.6 หรือเทียบเท่า เรียนเสาร์-อาทิตย์
📚 เปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 1-8 มิถุนายน 2564 ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และวิทยาลัยชุมชนยะลาศูนย์อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
📚โดยมีสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครดังนี้
👉🏻 หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาพัฒนาชุมชน
👉🏻 หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
👉🏻 หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการจัดการ
👉🏻 หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

#ทุกสาขาวิชาเปิดรับจำนวนจำกัด รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดใบสมัคร 
ประกาศระเบียบการการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา จัดประชุมการรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ห้องโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยเชิญนายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นวิทยากรในการดำเนินการแนะนำแนวทางการรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อประชาสัมพันธ์ร่วมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่เจ้าหน้าที่วิทยาลัยชุมชนยะลา นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยชุมชนยะลา และจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ทั้ง 3 ตำบล (ต.ยุโป ,ต.โกตาบารูและต.เขื่อนบางลาง) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference

อ่านเพิ่มเติม

 

 

HOW TO เรียนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ เคล็ดลับแบบฉบับการเรียนออนไลน์...
เทคนิคเหล่านี้จะช่วยให้นักศึกษาก้าวผ่านพ้นการเรียนในช่วงวิกฤตไวรัส โควิด – 19 ไปได้ ❤️
#วิทยาลัยชุมชนยะลา
 
 
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมสนับสนุนและบริจาคสิ่งของ อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ที่จำเป็นให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid 19 ในพื้นที่บ้านกำปงบูเกะ หมู่ 8 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา หลังถูกปิดหมู่บ้านงดเข้า-ออก เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยมีนายสะรี อูมา ผู้ใหญ่บ้านกำปงบูเกะ หมู่ 8 และเจ้าหน้าที่ เดินทางมารับของบริจาคฯ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป