วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์ กรรมการสภา บุคลากร วิทยาลัยชุมชนยะลา เครือข่ายข้าราชการครู และบุคลากร วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีนายวิชาพร ชินประพัทธ์ เข้าดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนยะลา

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.

 

     วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นางสาวธนพัชร แก้วปฏิมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเเละการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เเละคณะบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง กิจกรรมการจัดค่ายการเรียนรู้ด้านอาชีพ ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา.

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.

        วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายพล เสาะสุวรรณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตื์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ์ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.

 

     วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมโครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ จังหวัดยะลา ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนบันนังสตาวิทยา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

     โดยมีนายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งวิทยาลัยชุมชนยะลาได้นำหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ(ระยะสั้น) หลักสูตรการทำของที่ระลึก ไปร่วมโชว์และฝึกอบรมให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ ยังมีน้ำหวาน ,ไอศกรีม (รสกะทิและรสรวมมิตร) ให้บริการ และยังจำหน่ายไข่ไก่สดๆ จาก ศูนย์การเรียนเทคโนโลยีการเกษตร (5 ไร่)

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.

 

     วันที่ 12 สิงหาคม 2561 บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลา ศูนย์อำเภอเบตง เข้าร่วมถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตื์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.